តារាចម្រៀង កែវ វាសនា ត្រូវប៉ូលីសឃាត់រថយន្ត ដេីម្បីពិនិត្យជាតិអាល់កុល

លោកកែវ វាសនា ដែលជាតារាចម្រៀងយូរឆ្នាំមកហើយ ហើយឥឡូវកំពុងតែនៅផលិតកម្មថោន ត្រូវបានប៉ូលីសឃាត់រថយន្តដើម្បីពិនិត្យជាតិអាល់កុលដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់។

មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះយើងសង្កេតឃើញថាមានតារាជាច្រើនត្រូវប៉ូលីសឃាត់រថយន្ត និងត្រូវបានពិនិត្យជាតិអាល់កុល តួយ៉ាងកាលកន្លងទៅតារាកំប្លែងនាយពាក់មីក៏ត្រូវបានប៉ូលីសឃាត់ខ្លួនផងដែរ ដើម្បីពិនិត្យជាតិអាល់កុល។

មកមើលលោកកែវ វាសនាវិញម្តង យើងមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុនៃការវាស់ជាតិអាល់កុលដែលនៅក្នុងខ្លួនគាត់នៅឡើយទេ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *