រៀនធ្វើម្ហូបជាមួយញាំផ្សិតបំពង ទំនងណាស់

មកដល់ទៀតហើយជាមួយមុខម្ហូបគួរជាទីពេញចិត្តសំរាប់លោកអ្នក ប្រាកដណាស់អ្នកប្រាកដជាមិនចូលចិត្តបរិភោគម្ហូបដដែលៗនោះឡើយ គឺដោយសារតែហេតុនេះហើយទើបទំព័រវេបសាយសប្បាយរហូតបានយកមុខម្ហូបណាដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានឃើញ និងភ្លក់អោយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា។ ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមយកមុខម្ហូបថ្មីដែលមានឈ្មោះថាផ្សិតបំពងដែលទទួលបានរសជាតិដិតជាប់នៅក្នុងចិត្តអ្នកជាមិនខាន។ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *