លែងចំៗចឹងម៉ង !គ្រូ កុងហ្វូ សម្តែងសមត្ថភាពពិសេស មើលហើយស្រៀវជំនួស…(មានវីដេអូ)

យើងធ្លាប់ស្គាល់ និង ដឹងខ្លះៗហើយពីក្បាច់គុណចិនតាមរយះការទស្សនារឿងភាគ និង ការសម្ដែងផ្សេង។ ពេលនេះយើងមកទស្សនាការបង្ហាញពីការសម្តែងសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យ
របស់លោកគ្រូ កុងហ្វូម្នាក់ឈ្មោះ Wei Yaobin ដែលគាត់មានអាយុ 67 ឆ្នាំ មកពីក្រុង Louyang ប្រទេសចិន ។ក្បាច់ដែលគាត់សម្តែងនេះត្រូវបានគេហៅថា ‘Iron Crotch Kung Fu’ ដែលគាត់បានអះអាងថា ក្បាច់នេះជួយព្រឹងសុខភាពរបស់គាត់អោយរឹងមាំ ហើយគាត់តែងតែធ្វើវាជារៀងរាល់ថ្ងៃ ។

យ៉ាងណាមិញក្បាច់ដែលគាត់បានសម្ដែងជូនទស្សនានីមួយៗមើលទៅវាពិតជាមានគ្រោះខ្លាំងថ្នាក់ណាស់ និង ធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាស្រៀវខ្លួនជំនួសផងដែរ។ ដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នករីករាយទស្សនាវិដេអូការសម្តែងសមត្ថភាពរបស់គាត់ទាំងស្រុងដូចខាងក្រោមនេះ។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *