ឆាំឆានី បង្ហើបពីចំនួចអ្នកចូលរួមគាំទ្រនិងអ្នកចូលរួមបាតុកម្ម ឃើញថាក្រុមឯមសុផលនិងស្រីណយ ត្រៀមខ្លួនជាស្រេច


ឆាំឆានី បានធ្វើការបង្ហោះពីចំនួនអ្នកចូលរួមគាំទ្រ និងទទួលការទៅប្រទេសអូស្រ្តាលីរបស់ សម្តេចហ៊ុនសែន នៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុននេះ ក្នុងទឹកដីប្រទេសអូស្រ្តាលី ។ ដែលមានអ្នកចាំទទួលជាច្រើននាក់ផងដែរ ជាង២០នាក់​ដែលជាក្រុមរបស់ឯមសុផល និង មានការចូលរួមពី កញ្ញា ស៊ីចស៊ីល្បីល្បាញក្រោយពី ឆានី បានដុតបង្ហោះ ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះផង គឺ ស្រីណយ។
តែទោះជាមានអ្នកចូលរួមគាំទ្រ ការជាន់ទឹកដី ប្រទេសអូស្រ្តាលី របស់សម្តេចហ៊ុនសែន រដ្ឋមន្រ្តីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បែបណានោះ ក៏នៅមានបងប្អូន ខ្មែរ រស់នៅអូស្រ្តាលីជាច្រើននាក់ផង ធ្វើការ ចូលរួមបាតុកម្មប្រឆាំងដល់សម្តេចហ៊ុនសែនផងនោះ ។
នេះបើយោងតាមការអំពាវនាវ របស់ ប្រពន្ធលោក បណ្ឌិតកែមឡីផងនោះ។

ចំនួនអ្នកចូលរួម លោកឆានីបានបង្ហោះមុននេះអោយដឹងថា ៖ក្រុម ឯម សុផល មានគ្នាជិត២០នាក់ជិះឡាន ចេញដំណើរពី Adelaide ទៅ Sydney ចាំទទួលសម្តេច ជោរ ហើយ ខណះអ្នកទៅបាតុកម្មប្រឆាំងជាង១០០នាក់ ក៏ចេញដំណើរតាមឡាននៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះ នេះមិនទាន់គិតអ្នកជិះយន្តហោះទេ ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *